Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Foredrag om reformationens indvirkning på Grindsteds lokale sogne onsdag d. 13. september

Kom til foredrag om ”Reformationen og de ændringer den medførte i de lokale sogne i Grindsted og omegn i 1500 og 1600-tallet”

Tid og sted:

Onsdag d. 13. september kl. 19.30

Grindsted Kirkehus

 

Pris:

Gratis

 

Foredrag: Reformationen og de ændringer den medførte i de lokale sogne i Grindsted og omegn i 1500 og 1600-tallet.

I anledningen af 500 året for reformationen holder er museets registrator Carsten Sander Christensen et foredrag om ”Reformationen og de ændringer den medførte i de lokale sogne i Grindsted og omegn i 1500 og 1600-tallet”.

Foredraget handler om Martin Luther og reformationens og de ændringer den medførte i de lokal sogne i Grindsted og omegn i 1500- og 1600-tallets samfund i det nuværende Billund Kommune. I år fejrer man 500 året for starten på Reformationen, men i virkeligheden begyndte reformationen over 120 år før i England og i Prag. Følgerne af reformationen strakte sig i kirkelige kredse til langt ind i 1700-tallet.

Foredraget tager udgangspunkt i hverdagen for den lokale præst, adelsmand og bonde i Grindsted og omegn. Hedeørkenen og den begrænsede mængde indbyggere har isoleret området i en grad, så det vil være irrelevant at tale om forandringer i starten af 1500-tallet alene, og derfor vil forandringer, som er følger af Reformationen i 1600 og 1700-tallet, blive inddraget i foredraget.

Foredraget vil berøre fundamentale temaer som f.eks. tro, livet, demokrati, oplysning, døden, præsten, kirken og borgerens generelle hverdag.


Aftenen starter med en lille rundtur i Kirkehistorisk Samling i Grindsted Kirkes tårn, hvor man kan se enkelte genstande fra Reformationstiden her på egnen.


Kom og bliv klogere på den by og dens omegn i 1500- og 1600-tallet, som Grindstedborgeren levede i. Foredraget er gratis, og der kan købes kaffe i Grindsted Kirkehus.

Foredraget er arrangerer af Billund Kommunes Museer i samarbejde med Grindsted Kirke og Folkeuniversitetet Billund og er det andet foredrag i en foredragsrække i Grindsted Kirkehus. 

Se mere om de andre foredrag her.