Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nyt Museum

Billund Kommune planlægger opførelse af nye museumsfaciliteter tæt på Museumsgården Karensminde. Det et meget ambitiøst projekt og er af pressen blevet omtalt som ”Grindsteds svar på Tirpitz”. Målet er at sætte det nye museums på listen over internationale attraktioner i verdensklasse.

Nyt Museum 

Billund Kommune har siden efteråret 2017 ønsket at samle alle museumsaktiviteter ved Museumsgården Karensminde. I 2018 blev det fra politisk side besluttet at arbejde videre med et ambitiøst museumsprojekt i international klasse, der henvender sig til både turister og de lokale borgere.

Projektets fokus er blandet andet formidlingen af Billund Kommunes nyere tids historie og museets faglige ansvarsområder indenfor landbrug, den sene industrialisering i Danmark og områdets turisme.

Med landbrugssamfundets overgang til industrisamfund og videre til turismesamfund vises en helhedsfortælling om menneskers sammenspil og udnyttelse af natur fra livskilde til maksimering af ressourcer og til rekreativ værdi.
Billund Kommunes fortælling er hele Danmarks fortælling.

Det kommende museumsprojekt skal afspejle den lokale kulturhistorie og i materialevalg og design lade sig inspirere af og nyfortolke Karensminde og områdets kulturlandskab, der har skabt grundlaget for områdets udvikling, kultur og det liv, der leves.

Billund Kommunes Museer ønsker at skabe udstillinger, arkiver og magasin og skabe særudstillinger og museumsoplevelser, der involverer, flytter og bevæger museumsgæsterne. Museumsoplevelsen skal være så enestående, at mange vil rejse langt for at opleve museet og vil gøre museet til et kulturfyrtårn i Billund Kommune, der skaber lokal stolthed og samtidig løfter byens ambition som hjemsted for Børnenes Hovedstad.

Det er et museumsprojekt med store ambitioner. I de kommende år arbejder man videre med planlægning og projektering af indholdet, der også vil involvere fonde, by og borgere.

 

 

Baggrund

Det er blevet politisk bestemt at samle alle museumsaktiviteter ved Museumsgården Karensminde i Morsbøl, Grindsted. Ud fra denne beslutning er børn, borgere og frivillige blevet inddraget for at bidrage med input til fremtidens museum. Potentialerne og mulighederne for, hvordan et nyt museum kan se ud er blevet identificeret og mundede ud i tre scenarier med tre forskellige økonomiske rammer. I juni 2018 blev en principbeslutning om at arbejde videre med scenarie 3 godkendt, som er den mest ambitiøse af tre mulige scenariebeskrivelser.