Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Besættelsessamling Grindsteds Venner

Venner af besættelsessamlingen

Udstillingen er endnu et eksempel på Billund Kommunes Museers involverende partnerskaber med museets venneforeninger. Billund Kommunes Museer har et tæt og godt samarbejde med de to venneforeninger Karensmindes Venner og Besættelsessamling Grindsteds Venner, som samlet set tæller over 600 engagerede og aktive borgere. Udstillingen skal skabes sammen med Besættelsessamling Grindsteds Venner, og vi vil hermed fastholde og yderligere cementere museets faglige personales samarbejde med museets frivillige, for at skabe en stærkere og større personliggjort formidling i museumsoplevelsen. Vi ser samarbejdet og samskabelsen med frivillige som en uundværlig løftestang for museets generelle formidling og som en grobund for en vigtig fællesskabsfølelse.

Besættelsessamling Grindsteds Venner er en selvstændig forening med hjemsted i Grindsted By, Billund Kommune. Foreningens formål er gennem aktiviteter omkring Besættelsessamling Grindsted at formidle kendskab til årerne før, under og efter besættelsestiden. Dette sker i tæt samarbejde med Billund Kommunes Museer.
Besættelsessamling Grindsteds Venner er af den holdning, at samlingens indhold er unik for en by som Grindsted, og at den ”levendegør” tiden, hvor Grindsted var besat af tyskerne. Samlingen blev opbygget af frivillige og har været privatejet, indtil den blev overdraget til daværende Billund Museum.
Det er foreningens målsætning at få samlingen frem i lyset, og at være aktive omkring dens bevarelse og fremtid. Dette gøres bl.a. via at agitere, aktivere og motivere i den udstrækning, det er foreningen muligt. Derfor er foreningen positive omkring samarbejder, som er vejen og mulighederne fremadrettet.


Vestkysten den niende april 1940
Vestkysten den niende april 1940